Video Nhạc Rap Việt

Wake Up

Huỳnh James, Pjnboys, Han Shin

Có Biết Không

Diên, 2T, Kaytee, Nevatrash

Duyên Và Sen

Thành Dũng, NVT

COOLIEEU

Bích Tuyết, D.Blue, NamLee

Chốt Cứ Gọi Cho Anh

Bảo Kun, Rapper Mạnh Cường

Ex's Hate Me

B Ray, Masew, AMee