Video Nhạc Hoa

Cứ Yêu (OST Tiên Kiếm)

Trương Vân Kinh (Jing Chang)

Chú Đại Bi (Phần 2)

Great Compassion Mantra

Thiên Hạ / 天下 (Live)

Tiêu Chiến (Xiao Zhan)

Họa / 画 (Vietsub, Kara)

Đặng Tử Kỳ (G.E.M)

Thiếu Nữ Thiên Trúc (Vietsub)

Lý Linh Ngọc (Li Ling Yu)

Hằng Nga (Bôn Nguyệt)

Phạm Văn Phương (Fann Wong)

Deadline

Trương Kính Hiên (Hins Cheung)

Tự Ti / 自卑

Liêu Văn Cường (Wen-Chiang Liao)

Căn Hầm Bí Mật 2010 (Ost)

Alec Su (Tô Hữu Bằng)

Bao Dung / 包容 (Vietsub, Kara)

Jacky Zheng (Trịnh Nguyên)

Chú Đại Bi (Phần 1)

Great Compassion Mantra

Giang Sơn Vô Hạn

Đỗ Hồng Cương

Nhạc Phim Cô Gái Đồ Long

Tony Leung (Lương Triều Vĩ)