Video Nhạc Hoa

Chú Đại Bi (Phần 2)

Great Compassion Mantra

Thiên Hạ / 天下 (Live)

Tiêu Chiến (Xiao Zhan)

Họa / 画 (Vietsub, Kara)

Đặng Tử Kỳ (G.E.M)

Thiếu Nữ Thiên Trúc (Vietsub)

Lý Linh Ngọc (Li Ling Yu)

Hằng Nga (Bôn Nguyệt)

Phạm Văn Phương (Fann Wong)

Tự Ti / 自卑

Liêu Văn Cường (Wen-Chiang Liao)

Căn Hầm Bí Mật 2010 (Ost)

Alec Su (Tô Hữu Bằng)

Chú Đại Bi (Phần 1)

Great Compassion Mantra