Album Thiếu Nhi

Touch That Nose, Wriggle Those Toes

John Kane, Kristina Visocchi, Belinda Montgomery, V.A

Con Cò

Xuân Mai

Cho Con

Bé Đan Thư

Abc Animals (Single)

Regurgitator's Pogogo Show

Đôi Cánh Ước Mơ (Single)

Ngọc Lan Vy, Thiện Nhân, Mai Chí Công, V.A

Cháu Yêu Bà

Bé Thanh Ngân

Nhong Nhong Nhong

Nguyệt Hằng

Con Mãi Tuổi Lên 3

Phương Thảo - Ngọc Lễ, Bé Na

Lời Mẹ Ru

Bé Thảo Ly