Album Nhạc Phim

Em Là Bà Nội Của Anh OST

Miu Lê, Trọng Hiếu, Tăng Nhật Tuệ

Người Bất Tử OST

Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương

Kế Hoạch Đổi Chồng OST

Hoàng Yến Chibi, Minh Beta